15-11-22 Allmän projektinformation.

Hej!

Jag ger i det här informationsmeddelandet info både till fastighetsägare
i FAS 1 och FAS 2. Min avsikt är att ge en övergripande information om
projektet och dess utveckling.

Vad gäller arbetsprinciperna i projektet och resursfördelning etc. hänvisar
jag till Facebook-sidan ”Folkärna Fiber”.

FAS 1
All planering och allt arbete utgår ifrån att installationen skall vara klar och
i funktion innan jul, det finns dock ännu många parametrar som påverkar
om så blir fallet eller inte… men baserat på den info jag har så är sannolikheten
stor.

Arbete pågår just nu med den sista grävningen, svetsning och blåsning av
fiber har delvis gjorts och kommer också inom kort att fortsätta. Slutinstallaton
i fastigheter bör kunna ske under veckorna 50-51, direkt jag har mer info så
återkommer jag… räkna med att datum och tid kommer att meddelas ca 1 vecka
i förväg.

Det är nu mycket viktigt att de fastighetsägare som fått material (slang etc.) utför grävningen på sin tomt så att det är klart för svetsning när fiberfolket kommer.

Har du inte fått material än (de har inte passaret fastigheten med stamfibern) så
är det lugnt och bara invänta att så sker. Har grävningen passerat men du inte fått något material, kontakta mig!

FAS 2
Ett intensivt arbete pågår för att få ihop så många intresserade som möjligt, bl.a.
så har ett informationsmöte genomförts under söndagskvällen (kontakta Jan-Olof Källström för mer info!).

Det är viktigt att få en förståelse för att de fastigheter som inte blir med nu blir mycket dyra att i efterhand ansluta, detta får dock inte på något vis ses
som ett hot eller liknande utan enbart som ett konstaterande av fakta som vi tyvärr inte kan påverka.

Spridningen på fastigheter är så stor (=stor grävkostnad) så ansökan om EU-bidrag har lämnats in per den 31/10. Vår förhoppning är att ansökan skall beviljas (såvitt kan bedömas är sannolikheten för det stor) och att arbete skall kunna påbörjas under kvartal 2 eller 3 nästa år. Återkommer med mer information när sådan finns att ge.

Väl mött till en fiberrik framtid!

Tomas Svedberg
Projektledare

Comments are closed.