VÄLKOMMEN

till Folkärna Fiber!

fiberdikeVi bygger ett fibernät för data, telefoni samt analog och digital  tv tillsammans med intressegrupper i Folkärnaområdet i Avesta kommun.

Föreningens fibernät ansluts till Avesta kommuns stadsnät vilket ger  medlemmarna tillgång till en mängd tjänster inom både tv, telefoni och bredband.

På webbplatsen kan man läsa mer om bakgrunden till fibernätet, om föreningen, nyheter samt medlemsinformation.