Installation / montering

Vad ingår vad gäller TV uttag och koaxialkabel?
Ett nytt TV uttag ingår. Entreprenören sköter kopplingen i uttaget.Upp till 15 m koaxialkabel ingår. Kabeln är förberedd med kontakt i ena änden som ansluts till TV modulen i mediaboxen. Den andra änden kopplar entreprenören in i det nya TV uttaget. Du ombesörjer själv ev klamring av koaxialkabel mellan mediabox och det nya TV uttaget.
Inkoppling i husets ev befintligt TV system är varje husägares sak att ombesörja och ingår inte i entreprenaden.

Hur mycket skall jag själv gräva?
Du som fastighetsägare ansvarar för all grävning och markarbete på den egna tomten. Det skall vara 30-40 cm djupt.

Kan jag sätta upp mediaboxen med ingång för TV från sidan?
Det är upp till dig hur du monterar mediaboxen: liggande eller stående. Tänk bara på att ingångarna blir tillgängliga och att montaget kan ske när montören skall göra inkopplingen.
OBS! Mediaboxen skall sitta frostfritt!

Vad skall jag göra med söktråden som löper längs fiberkabeln in till mitt hus?
Se till så du vet var den slutar i alt. utanför ditt hus. Om du tex har en kopplingsdosa vid inlopp i hus kan du dra den dit. Om ej så fäst den någonstans på huset så du vet var den är. Bra om du i framtiden skall söka vart kabeln ligger!

Vilka mått har mediaboxen?
22 x 14 x 4cm (längd x bredd x djup)

Vilken dimension har fiberkabeln som jag skall borra för i yttervägg?
Kabelns diameter är 5 mm.

Hur djupt grävs det?
30-40 cm djupt.

Kan jag utnyttja ROT avdraget?
Nej. Det är ett paketpris så det går ej att specificera kostnaderna.

Vem fyller igen det grävda diket?
Husägaren ansvarar för återställning på egen tomt, entreprenören på kommunens mark.

Måste jag själv göra montaget i fastigheten?
Som fastighetsägare måste du ombesörja håltagning i yttervägg samt montering av mediaboxen. Som fastighetsägare ansvarar du även för all ev. kabeldragning inne i fastigheten.

Kräver mediaboxen ström?
Den kräver 220V. Dvs ett vanligt jordat vägguttag.

Kan jag använda mina befintliga TV uttag?
Ja, du får då tillgång till Sappas analoga basutbud i alla TV uttagen (OBS!” max fem uttag).

Om jag vill ha IP telefoni kan jag då använda de telefonjack som finns i huset?
Ja, man går in i första jacket och får då en telefonslinga som ger möjlighet att använda alla telefonjacken. new songs