Fiber i allmänhet

FIBER
Fiber (optisk fiber) är ett sätt att överföra information med hjälp av ljus istället för elektriska signaler, ljuset i fibern kan överföra flera tusen gånger mer infor-mation än de elektriska signalerna och dessutom mycket snabbare. Redan på 1970-talet började fibern användas för att överföra information och har med åren blivit både bättre och mycket billigare.

Genom att koppla in villan/fastigheten till ett fibernät får du tillgång till snabb och säker överföring av information för t.ex. data, TV och telefoni. Genom fiberanslutningen får du s.k. höghastighetsbredband i din fastighet.

Fibernäten banar väg för framtidens möjligheter. Det kommer inte att dröja länge förrän vi ser videotelefoni som något självklart, vi hyr filmer, tv-program, underhållning och nyheter när det passar oss, i full HD-kvalitet och med bioljud förstås, eller även som 3D. Livesändningar från den egna festen, utbildning via nätet, jobba hemifrån, e-handel, bokning och övervakning tillhör vardagens självklarheter.

Fördelar gentemot koppartråd
Av tradition och av praktiska skäl har koppartråd alltid använts inom telekom-munikation, men nu konkurreras den mer och mer ut av de optiska fibrerna. De optiska fibrernas viktigaste fördelar gentemot koppartråd är att:

– Fibrerna är billigare än koppartråd

– Fibrerna är tunnare än koppartråd. Därigenom blir det möjligt att bunta ihop fler fibrer i en kabel med en given diameter än koppartråd, vilket i sin tur gör att exempelvis fler telefonlinjer får plats.

– Ljussignaler dämpas och förvrängs mindre i optiska fibrer än elektriska signaler i koppartråd. Därför räcker det att ha en sändare som förbrukar lite elektricitet. Dessutom krävs en för-stärkare endast vid var 100 kilometer jämfört med 1,5 kilometer för kopparkabel.

En annan fördel med optiska ledare är att de är svåra att avlyssna eftersom de inte avger elektromagnetiska fält på samma sätt som elektriska ledare gör.

Är inte mobilt bredband det som gäller i framtiden?

Mobilt bredband kommer aldrig att vara mer än ett komplement till fiber.
Även om det ibland hävdas att du kan få en rejäl hastighet via 4G så delas denna kapacitet med alla andra som kopplar upp sig till samma mast.
” De 3G- och 4G-nät som i dag finns klarar inte ensamma – med bibehållen kvalitet – den anstormning som väntar. Den som hävdar att t ex en hel familj kan klara sig med enbart mobilt bredband i framtiden lovar för mycket.”. (citat från Telias hemsida)