Söder om Basvägen till Haggatans början

Områdesansvariga
Asbjorn Jenssen
Morgonvägen 20
Tel. 070-608 56 89
E-post: asbjorn.jenssen@storaenso.com

Torbjörn Wallin
Morgonvägen 17
Tel. 073-509 20 98
E-post: twtomawa@gmail.com