Sommarstugeområden

Områdesansvarig:
Björne Stjernsten
Gammelgård 23
Telefon: 070-651 99 39
E-post: bjorne.stjernsten@feal.se

Tony Rickardsson
Lund 182
Telefon: 070-555 00 65
E-post: tony.rickardsson@swedishmatch.com