Folkärna Fas 2

28/10 2018:
Här kommer en lägesrapport från byggmötet i fredags (26/10 2018):

Nor/Bollsjö och Backa Björkvik: blåsning av fiber påbörjas om 1 – 2 veckor. Målet är inkoppling innan årsskiftet 2018/2019
Haltarsbo och Pellbo/Räfsbo: schakt och tryckningar under vägar pågår. Målet är inkoppling våren 2019
All schaktning beräknas vara klar i projektet v49 2018

VIKTIGT!

Du som inte har grävt ner slang, märkband och söktråd på tomten måste göra det nu.
Alternativet är de som beställt arbetet av AJ: de måste märka ut ingång för fiber i huset samt sätta ut andra pinnen vid ingång tomt så AJ vet var grävning skall ske.

3/10 2018:
Här kommer en statusuppdatering efter dagenes byggmöte.
• Nor/Bollsjö och Backa Björkvik: Ca 50% av schaktningen är klart. Målet är inkoppling innan årsskiftet 2018/2019
• Haltarsbo och Pellbo/Räfsbo: : Ca 50% av schaktningen är klart. Målet är inkoppling våren 2019
• Ringänget: Svetsning vid husgrund samt Jonas inomhusinstallation återstår. Inkoppling under november 2018

All schaktning beräknas vara klar i projektet v49 2018

Blåsning av 384-fiberkabel på en sträcka av ca 500m måste till för att förse Fas2 med fiberutrymme. En nedsläckning måste då ske i delar av Folkärna Fas1 området. Beräknas göras innan årsskiftet.

29/8 2018:
Här kommer rapport från byggmötet den 24/8 2018.
Tryckningar under vägar pågår nu för fullt.
AJ har börjat gräva på tomt hos de som beställt detta. De har dessutom startat med några maskiner för de längre grävningarna och maskinparken kommer att fyllas på så det kommer att bli full fart.
Det är hög tid att alla nu har märkt ut grävväg på tomten och satt upp en lapp hur lång denna väg är så att AJ kan lägga av slang, märkband och söktråd om det inte är så att du redan grävt på din tomt och lagt ner materialet.
Om någon önskar material enl. ovan finns detta hos Jan-Olof Källström för ”självservering”.

22/8 2018:
Nu är det dags för start av grävning i Folkärna Fas2 projektet. Ett annat företag har redan tidigare startat med tryckningar under väg. De fortsätter med detta och AJ startar nu med att gräva i Pellbo och Räfsbo.
Det är viktigt att alla grävt och lagt ner slang, söktråd och märkband på sina tomter. De som vill ha hjälp med detta måste NU anmäla detta till AJ på beställningslappen ni fick på byggstartsmötet och markera grävväg på tomt.

4/5 2018:
Nu pågår arbetet för Områdesansvariga att få Markupplåtelseavtal skrivna. Dessutom är uppställningsplatser ordnade för AJ och ONE för deras maskiner och material.
Det vi väntar på nu är leverans av Vattenfalls elkabel som beräknas komma 12/6 2018. När leverans skett startar grävningen.

20/4 2018:
I måndagskväll (16/4) gick byggstartsmötet för hela Folkärna Fas2 (förutom Ringänget) av stapeln.
Viktigt att ni nu fyller i beställningslappen med hur många meter fiberkabel ni önskar till mediaboxen och vilken digitalbox ni vill ha alt. TV-modul. Lämna denna lapp till Områdesansvarig senast 25/4 2018 så att jag kan beställa mediaboxar med fiberkabel till er. Det är nämligen en viss leveranstid på dessa.
Ni som vill ha hjälp med grävning på tomten fyller i beställningsformuläret och skickar det till AJ snarast möjligt så de inte hinner gräva förbi er tomt.
Om ni önskar hjälp med att borra hål i vägg, dra fiberkabeln inomhus etc. Då har ni Jonas Thornells tel.nr på beställningslappen. Kontakta honom i god tid för hans planering.
Jag återkommer så fort jag har ny information.

29/32018:
I tisdagskväll var det Byggstartsmöte för Skogslund/Liljansberg, Kårbo/Hyttbäcken, Östanbyn och Ringänget. Ringänget tillhör Folkärna Fas 2 rent organisatoriskt men byggtekniskt går det in i Grytnäsprojektet.
Ett välbesökt möte med massor av frågor och jag hoppas att alla fick svar på sina frågor så inga frågetecken finns kvar.
Viktigt att ni fyller i beställningslappen med hur många meter fiberkabel ni önskar till mediaboxen och vilken digitalbox ni vill ha alt. TV-modul. Lämna denna lapp till Områdesansvarig senast 8/4 2018 så att jag kan beställa mediaboxar med fiberkabel till er. Det är nämligen en viss leveranstid på dessa.
Ni som vill ha hjälp med grävning på tomten fyller i beställningsformuläret och skickar det till AJ snarast möjligt så de inte hinner gräva förbi er tomt.
Om ni önskar hjälp med att borra hål i vägg, dra fiberkabeln inomhus etc. Då har ni Jonas Thornells tel.nr på beställningslappen. Kontakta honom i god tid för hans planering.
Jag återkommer så fort jag har ny information.

Glad Påsk
Lasse Eriksson

7/3 2018:
Igår kväll gick mötet för Områdesansvariga av stapeln. Ett möte där det förmedlades all info om projektet och deras roll under byggtiden.
Nästa steg är upprättande av markupplåtelseavtal hos de markägare vars mark vi vill gå fram på.
Om ca två veckor får Områdesansvariga dessa avtal för att sedan besöka aktuella och upprätta dessa markupplåtelseavtal. Alla markavtal måste vara på plats innan arbetet påbörjas.
Undantaget är Ringänget vars Områdesansvariga fick avtalen på mötet och kommer att börja arbeta med dem nu.

Som tidigare förmedlas kalas alla till ett byggstartsmöte innan grävningen påbörjas. Där kommer alla att få den info som krävs för att projektet skall kunna genomföras.
Tiden för grävstart är ännu ej fastställd.

24/2 2018:
Vintern har varit OK för grävarnas del så grävning har pågått och pågår även nu. Resultatet är att Brunnbäcks Landsbygsdsprojekt blev klart till jul och nu pågår Grytnäs Landsbygdsprojekt för fullt.
För Folkärnaprojektets del är Områdesansvariga kallade till ett möte den 6 mars 2018 och detta är en start som följs av ett byggstartsmöte dit alla fastighetsägare blir kallade för att få alla information som behövs för att allt skall flyta på smidigt.
Jag återkommer löpande med info när något händer.

26/12 2017:
Vill börja med att önska alla en god fortsättning på julhelgen.
Det kanske finns de som tänker ”händer det ingenting i det där fiberprojektet”?
Funderingen kan vara berättigad om man bor i Folkärna men i övrigt har det hänt väldigt mycket vad gäller landsbygdsprojekten och även andra områden där fastigheter skall kopplas in i fibernäten.

Vi kan börja med Brunnbäcks landsbygdsprojekt. Detta projekt startade i april med grävning och blev klart 30/11 2017 vilket betyder att över 200 fastigheter har fått fiber till sina fastigheter.

I oktober startade grävningen i Forsbo, Bondbo, Stensbo och Nygården. Där är all slang nergrävd och fiber skall blåsas i efter helgerna.

Nästa start skedde i november när det var Erik Mattsbo och Björsjö som stod på tur att starta med grävningen och i december skedde start med grävningar i Axelsbo och Hyttan.

Dessutom har det grävts och lagts ner slang i Lindsnäs samt till 15 fastigheter i de 5 fiberföreningarna som tillkommit på redan byggda områden.

Ja, som Du ser så har det varit full fart hela året och det anmärkningsvärda är att de har grävt ända fram till jul och fortsätter efter helgerna. Det är första året de kan gräva så länge utan att Kung Bore satt käppar i hjulen.

När händer det något i Folkärna då?????
Jag lovar, så fort det händer något så kommer jag med information så ni är inte bortglömda.

God Jul & Gott Nytt År
Lasse Eriksson
Bitr. projektledare

.

31/3 2017:
Här kommer information ang. de tre Landsbygdsprojekten, Grytnäs-, Brunnbäck- och Folkärna Landsbygdsprojekt, så ni inte tror jag glömt er.

Planering har pågått intensivt och nu börjar det hända saker som syns och märks!
Den 22/3 2017 hade Sonnboås/Tjärna, Korskrogen och Staffansbo/Gräsmossen, tre Områden i Brunnbäcksprojektet, sitt Byggstartsmöte.
Grävstart för Sonnboås/Tjärna och Korskrogen är beräknat till vecka 14.

Ett Byggstartsmöte blir alla kallade till via en personlig inbjudan när det börjar närma sig grävstart på Området man tillhör. Detta är ett mycket viktigt möte som ger all den information jag som fastighetsägare måste känna till för att uppfylla mitt ansvar i projektet. Dessutom är entreprenörerna med för att svara på alla frågor.

Eftersom dessa stora projekt sträcker sig över ett och ett halvt år så är informationsspridning ett viktigt moment. Jag kommer inte att ge all information till alla alltid. Då skulle ni tröttna på mig…..
MEN, så fort det är information som rör just ditt Område så kan den att publiceras på hemsidan och förmedlas via mail.
Det är var och ens ansvar att kontrollera sin mail och gå in på föreningens hemsida för att inhämta informationen.
För de som inte har en e-postadress (dator) är det den Områdesansvariges ansvar att printa ut informationen och överlämna den till fastighetsägaren i fråga.

Hälsningar
Lasse Eriksson
Bitr. projektledare


25/1 2017:

Här kommer information om nuläget i fiberprojekt Folkärna Fas 2.
Som tidigare kommunicerats har Länsstyrelsen beviljat bredbandsbidrag så den punkten kan vi skriva OK på.

I fredags, den 20 januari 2017, var det absolut sista chans att teckna anslutningsavtal i grundomgången dvs de fastigheter som kommunicerats till ONE (entreprenören).
Jan-Olof lyckades i sista stund få med 2 permanentboende och det är mycket positivt för projektet.
ONE startar nu arbetet med att ”rita kartan” för fibernätet och tar då fram den exakta kostnaden för hela projektet. Så det är bara att hålla tummarna för att pengarna räcker.

Om någon fastighet, permanent- eller icke permanentboende, vill hoppa på projektet nu så är det naturligtvis OK men varje påhoppare måste då utvärderas kostnadsmässigt så denna icke fördyrar hela projektet med risk för att omöjliggöra fiberutbyggnaden i Folkärna.

Det är ännu för tidigt att kommunicera någon form av tidsplan men jag återkommer så fort jag har ny information.

19/12 2016:
Här kommer en uppdatering om nuläget i Fiberprojekt Folkärna Fas2.
Som tidigare kommunicerats har vi fått OK på bidrag från länsstyrelsen för projektet och nu återstod den sist viktiga detaljen: får vi en offert som gör att affären går ihop?
Svaret på denna fråga får bli en julklapp lite i förskott: JA!

Det är AJ Entreprenad som kommer att gräva och lägga ner all slang som fibern sedan skall blåsas in i.
När detta arbete är genomfört kommer ONE Nordic och bygger fibernätet.
Som avslutande företag kommer Thornell Konsult & Teknisk Service AB och gör den slutliga inomhusinstallationen i mediaboxen och sätter upp TV uttaget.

Detta är ett av tre landsbygdsprojekt som skall byggas under 2017 och fram till hösten 2018. När i tid det är Folkärnas tur kan inte kommuniceras i skrivande stund.
En mycket viktig detalj i planeringen är samarbete med andra projekt rörande samförläggning av slangar för att hålla nere kostnaderna. Med detta i minnet måste vi alltså rätta oss efter tidsschemat i andra projekt.

Projektgruppen har haft sitt första möte 15/12 2016 och sedan kommer planering att ske under vintern så allt är klart när förhållandena är godkända för start.

God Jul & Gott Nytt År

Jan-Olof Källström Lasse Eriksson
Ordf. FFEF och Distriktsansvarig Bitr. Projektledare

22/10 2016:
Länsstyrelsen har BEVILJAT BIDRAG för byggnation av fibernätet Folkärna FAS 2!

Nu skall upphandling av entreprenörer göras, projektering genomföras och tidplaner tas fram. Detta arbete kommer att pågå under hösten/vintern och jag ber att få återkomma med mer info när detta arbete är klart och vi har en tydligare bild av när och hur saker skall göras. En saker är säker… det pågår ett flertal projekt i kommunen med mer än 800 fastighter som skall anslutas till fibernätet och alla kan inte få samtidigt… De första kommer att anslutas våren/sommaren 2017 och de sista som senast sommaren/hösten 2018.

En förutsättning för att projektet skall kunna genomföras är att det blir tillräckligt många som vill vara med för att vi skall kunna få ihop ekonomin. Känner du någon som inte är med i projektet? Tala om att bidraget nu är beviljat och det gäller att hoppa på nu om man vill vara med.

9/9 2016:
Här kommer lite information om nuläget i fiberprojekt Folkärna Fas 2.
I projektet ingår nu även boende i Ringänget. Det är 4 permanentboende och 2 fritidsboende som skrivit anslutningsavtal och vi hälsar dessa varmt välkomna i projektet.
Nu har all kompletterande information som länsstyrelsen krävt lämnats in. Vi kan nu bara vänta på länsstyrelsens beslut om vi får några pengar eller inte. Beslut väntas i början av oktober 2016.
Men det är inte för sent om någon/några vill ansluta sig nu. Det är bara bra att få med så många som möjligt i projektet.
Återkommer så fort jag har ny information.


7/6 2016:

Länsstyrelsen har nu börjat titta på ansökningarna för bredbandsstöd för omgång 2 dvs den omgång vi tillhör. Vi har möjlighet att komplettera ansökningen fram till mitten av juli då föreningen måste slutföra ansökningen och skicka in denna innan juli månads utgång. Detta blir slutversionen och det är resultatet i denna vi bedöms utifrån.
Vi kan förvänta oss ett beslut sent i höst, om det blir ett positivt besked, dvs vi får bidrag, kommer byggstart att ske 2017.

Som jag nämnt tidigare är det bara en parameter vi fortfarande kan påverka – anslutningsgraden!
Vi skulle behöva 3 anslutningsavtal till från permanentboende. Om vi lyckas med detta så når vi maxpoäng för denna parameter.
Jag tror detta är mycket viktigt för vår chans att få bidrag eftersom pengarna förmodligen inte räcker till alla ansökningar.
Så, jag ber alla att hjälpa Jan-Olof, Rolf, Robin och Ann-Jeanette att informera de som inte är med om vikten av ett snabbt och stabilt bredband nu och i framtiden. Får ni dem att inse vikten av detta tror jag också att det är möjligt att få med 3 fastigheter till.
//Lasse Eriksson

22/3 2016:
Här kommer information om nuläget i Folkärna Fas 2 projektet.
Länsstyrelsen handlägger i mars beslutsomgång 1 2015, detta arbete beräknas vara klart denna månad.
Folkärna Fas 2 tillhör beslutsomgång 2, handläggningen av dessa ansökningar förväntas bli i april/maj. Efter detta får vi återkoppling från länsstyrelsen om vårt ärende.

Som tidigare nämnts har vi en anslutningsgrad på 80,3 %. Anslutningsgraden är en parameter vi mäts på och ju högre anslutningsgrad ju högre poäng i rankingen. För att nå högsta poäng i anslutningsgrad krävs 85 %. Om vi lyckas få med tre permanentboende till i fiberprojektet når vi högsta nivå och tillförskaffar oss 90 viktiga poäng till.
Det är här alla som är med i projektet kan hjälpa Områdesansvariga att få med fastigheter som inte redan tecknat avtal.

Vad gäller fritidsboende har ett brev gått ut till dessa att de är välkomna som medlemmar i föreningen och därmed få möjlighet till fiberkabel till fritidshusen. Dessa anslutningsavtal räknas inte in i anslutningsgraden men är viktiga för projektet ändå.

Det är nuläget i projektet och jag återkommer så fort jag har mer information.
//Lasse Eriksson

19/1 2016:
Jag vill börja med att önska alla en god fortsättning på det nya året. En kall sådan men garanterat myggfritt så man skall se det positiva i tillvaron.
Jag vill bara informera om nuläget i Projekt Folkärna Fas 2.
Som nämnts i förra rapporten är anslutningsfrekvensen 80,3% vilket är bra men vi vill ha med några till så vi når 85% som ger oss högsta poäng i ansökan till bredbandsstöd. Det arbetas febrilt på detta och jag hoppas att alla hjälper de Områdesansvariga i det arbetet.
Dessutom pågår arbetet med att få med så många fritidsboende som möjligt. De bidrar inte till att höja poängen för bredbandsstödet men är positivt för projektet.
Vi väntar nu på två saker:
1. Om kommunen får ERUF bidrag. Ett bidrag så att de kan bygga ut sitt nät.
2. Bredbandsstödet som hjälper oss att finansiera projektet. Där har inget hänt ännu så det är bara att vänta och hålla tummarna.
Återkommer så fort jag har ny information
//Lasse Eriksson

16/12 2015:
Här kommer information från fiberprojektgruppen så ingen tror att vi ligger på latsidan.

Sedan mötet den 18 oktober har det pågått en febril aktivitet i projektgruppen för att få med fler fastigheter i fiberprojektet. Vi har för närvarande 49 anslutningsavtal av totalt 61 möjliga vilket är 80,3%.
Arbetet har utgjorts av ett informationsmöte i Pellbo skola den 2 november och dessutom besök, telefonsamtal etc etc med de som ännu inte gått med i projektet.

För att få högsta poäng i ansökan om bredbandsstöd vad gäller anslutningsgraden och därmed öka chansen till bidraget måste vi upp i 86 % vilket innebär att 4 fastigheter av de 12 som ännu inte är med i projektet måste med.

Det är nu som alla måste hjälpas åt!
Har du en granne, vän, släkting eller vad, som inte är med i projektet?
Försök att informera denne om fördelarna att ansluta sig nu eftersom detta är framtiden och det blir betydligt dyrare att ansluta sig i efterhand.
Behöver du hjälp med att ge informationen så vänd dig till den som är Områdesansvarig.

1/12 2015:
Det var ett trevligt och bra möte i Pellbo skola den 22/11. Ett flertal av de som inte tecknat avtal kom till mötet och en massa bra frågor kom upp och fick sina svar. Vi redde även ut några missförstånd som kanske varit anledningar att inte gå med. På en fråga om intresse för att delta i projektet svarade merparten ja så vi hoppas att det blir fler som tecknar avtal så projektet kan genomföras.
Sista datum för att teckna avtal är 13/12 2015 för de permanentboende. Detta för att vi skall hinna uppdatera ansökan till länsstyrelsen om bredbandsstöd.
Den som har ett fritidshus är också välkomna att teckna avtal men där är det inte samma stress om sista datum för den statistiken om antal anslutningar påverkar inte ansökan till länsstyrelsen.

22/11 2015:
Ett informationsmöte kommer att hållas i Pellbo skola för de som inte är med i projektet för närvarande. Det är viktigt att så många som möjligt av de som inte skrivit anslutningsavtal kommer på mötet för att få underlag för ett bra beslut om fiber till sin fastighet eller inte.

3/11 2015:
I går kväll träffades gruppen för områdesansvariga (för Bollsjö/Nor/Sjövik/Backa/Haltarsbo/Pellbo/Räfsbo) för att checka av dagens läge inför den fortsatta fiberutbyggnaden. Konstaterades att ansökan om statsbidrag är inlämnat till Länsstyrelsen i Dalarna. För att vara så säker som möjligt för att få bidrag skall nu området inventeras en gång till med att informera de som ännu inte har bestämt sig att vara med. Vi skulle behöva ha 85 % av de fastboende med för att vara riktigt säker på att få bidrag. Vi är inte riktigt där än men genom ett idogt arbete av alla och främst de områdesansvariga så skall vi nå målet. Ett nytt info-möte för alla intresserade och tveksamma planeras i Pellbo lägergård inom en månad. Mer information kommer om detta.

31/10 2015:
Ansökan om Bredbandsstöd inskickat till länsstyrelsen.

18/10 2015:
Möte för alla i Folkärna Fas 2 som skrivit anslutningsavtal. Ett infomöte om status i projektet. Av de 61 permanentboende i distriktet har 44 skrivit anslutningsavtal. Och av de 58 fritidsboende har 8 skrivit anslutningsavtal. Det redogjordes för Bredbandsstödets poängberäkning och att sista inlämningsdag är 31/10 2015.
Det viktigaste nu är att få med så många som möjligt av de permanentboende i projektet. Dessutom skall vi också erbjuda alla fritidsboende möjligheten att vara med.
Lasse Eriksson, sekr. i Skogsbo Fiber Ek. Förening medverkade på mötet och kommer att vara projektgruppen behjälplig under projektets genomförande.