Category Archives: Medlemsinfo

Årsstämma 2022

Det är dags för årsstämma i Folkärna Fiber.
Datum: 19/6 kl 18:00
Plats: Lund Skola
Kallelse med inloggning har skickats ut via e-post.
Dokument hittar du HÄR (lösenord finns i kallelsen)
Kontakta föreningsservice om du saknar kallelsen:
info@avestafiber.se

OBS! Faktura Folkärna Fas2!!!

Felaktig fakturering för Folkärna Fas2!
Det har tyvärr av misstag gått ut fakturor till de fastigheter som ännu inte är inkopplade. Bortse från denna faktura (kasta den) så kommer korrekt faktura så småningom.

För de som är inkopplade och har aktivt internet sedan tidigare är fakturan giltig.

Med vänlig hälsning
Tomas Svedberg
Projektledare

15-06-27 Infobrev till medlemmarna

Styrelsen beslutade för en tid sedan att starta upp och genomföra projektet.

Vi är f.n. totalt 117 stycken som skrivit anslutningsavtal och vill vara med samt att ytterligare några har anmält intresse.

Arbetet pågår nu för fullt med att utföra en s.k. projektering vilket innebär att vi tittar över vart och hur vi kan bygga fibernätet på bästa, mest effektiva och billigaste sätt. Vårt mål är att ansluta så många som möjligt redan i den första omgången för att sedan i omgång två ansluta de som vi måste söka s.k. lands-bygdsstöd för. Efter att projekteringen är klar kommer vi att ta in anbud för att göra en upphandling av jobbet.

Vi räknar med att det praktiska arbetet (grävning etc.) kommer att vara igång redan under kvartal 3 (d.v.s. juli-september) i år och för de olika områdena kunna vara klart under hösten/vintern.

Du kan alltid följa vad som händer i projektet på: www.folkarnafiber.se

Folkärna 2015-06-27
Styrelsen